Uw apotheker(s):

Dhr. F.J. van Looy en Mevr. drs. I. van Pomeren

Tel: 0495 52 06 00

boshoven@ezorg.nl

Ouderen/polyfarmacie Service 

 

Ouderen gebruiken in het algemeen driemaal zo veel geneesmiddelen als een gemiddelde Nederlander. Want bepaalde ziekten komen meer voor op hogere leeftijd. En ouderen hebben vaak verschillende ziekten naast elkaar. Reden voor uw apotheek om u hierbij zoveel mogelijk te ondersteunen.

Medicatiebegeleiding
Uw apotheker is met zijn team gespecialiseerd in geneesmiddelen. Met alle vragen over uw geneesmiddelen kunt u bij uw apotheek terecht, zoals: welke soorten geneesmiddelen zijn er, hoe werken ze, hoe gebruikt u ze, wat zijn de bijwerkingen, enzovoort. Daarnaast controleren wij iedere keer als u een nieuw geneesmiddel komt halen of het voorgeschreven geneesmiddel past bij uw gezondheidssituatie en wel samengaat met de geneesmiddelen die u eventueel al gebruikt. Ditzelfde doen wij ook bij de middelen die u zonder recept bij ons koopt. Dit noemen we zelfzorgmiddelen. Het zou namelijk kunnen zijn dat de werking van uw geneesmiddelen verandert door het gebruik van deze zelfzorgmiddelen.

Persoonlijk adviesgesprek en begeleiding
Voor een persoonlijk gesprek met de apotheker kunt u altijd een afspraak maken. Tijdens het adviesgesprek kunt u al uw vragen over uw geneesmiddelen stellen en worden ook al uw geneesmiddelen nog eens met u doorgenomen. Hoe zijn uw ervaringen? Weet u waar u alles voor gebruikt? Indien nodig zal de apotheker contact opnemen met uw behandelend arts. Daarnaast zijn er speciaal opgeleide apothekersassistenten die u kunnen helpen bij uw geneesmiddelengebruik en de innameschema's.

Wat kan uw Apotheek Boshoven nog meer voor u betekenen?
Naast de medicatiebegeleiding kunt u bij uw apotheek ook terecht voor:

  • Medicatiebeoordeling: bij een medicatiebeoordeling wordt periodiek 'achter de schermen' uw totale geneesmiddelenoverzicht nauwkeurig doorgenomen door de apotheker, een soort keuring voor uw geneesmiddelen. Het is de bedoeling hierna samen met u en de voorschrijver te gaan kijken of er verbeteringen in uw geneesmiddelen kunnen worden aangebracht, bijv. in de combinatie van geneesmiddelen die u gebruikt of eventueel in de combinatie van uw geneesmiddelen en de aandoeningen waar u aan lijdt (zoals astma/COPD, diabetes en hart- en vaatziekten). Onderzoek heeft aangetoond dat verkeerd geneesmiddelengebruik tot verminderde werking van de therapie kan leiden en in sommige gevallen zelfs een ziekenhuisopname tot gevolg kan hebben die mogelijk vermeden had kunnen worden (bij 16.000 patiënten per jaar). Door een periodieke evaluatie van uw geneesmiddelen kan de kans hierop mogelijk geminimaliseerd worden. Indien u bezwaar hebt tegen een dergelijk gesprek tussen apotheker en voorschrijver over uw geneesmiddelen kunt u dit aangeven bij uw apotheek.
  • Geneesmiddelenpaspoort: een geneesmiddelenpaspoort is een overzicht van alle geneesmiddelen die u gebruikt. Wij maken dit overzicht graag voor u. U kunt dan makkelijk laten zien wat u precies gebruikt als u naar een specialist moet of naar het ziekenhuis of naar een vervangende arts in het weekend.
  • Medicatierol®: gebruikt u meer dan vier soorten geneesmiddelen naast elkaar? En hebt u soms moeite om alles uit elkaar te houden? Of vergeet u wel eens een tablet? Dan is de Medicatierol® misschien iets voor u. Met dit systeem worden uw geneesmiddelen overzichtelijk verpakt. Op het tijdstip van inname opent u één zakje waarin uw geneesmiddelen in de juiste dosering zijn verpakt. Zo weet u zeker dat u de geneesmiddelen gebruikt, op het juiste moment en in de juiste dosering. Voor meer informatie over de Medicatierol® kunt u altijd bij ons terecht.
  • Diverse andere hulpmiddelen: wij hebben een groot aantal hulpmiddelen die het gebruik van geneesmiddelen kunnen vergemakkelijken (tabletsplitter, tablettendoor-drukker, oogdruppelhulpmiddel, enzovoort).

En hebben wij iets niet, vraag het ons. Dan zorgen wij dat u het zo snel mogelijk geleverd krijgt. Ook als u ergens een probleem mee hebt. Meld het ons, zodat wij samen naar een passende oplossing kunnen zoeken.